počet produktov: 0
cena: 0,00 EUR
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz
počítadlo prístupov
online: 0
dnes: 12
týždeň: 66
celkom: 94988
spolupracujeme

Referencie

Obchodné podmienky

Predávajúci

Pavol Ozehovsky
Čerešňová 35,
94001  Nové Zámky

IČO: 46453369
IČ DPH:  SK1049841034

 

Orgán dozoru Slovenská obchodná inšpekcia NITRA, Staničná 9, 94901 Nitra

zapisany č.OBU-NZ-OZP-2011/06977-2, č. živnostenskeho registra 440-30596

 

 

 

 

Vzájomné vzťahy

 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.akvanz.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formular alebo ďalšie kontakty uvedené na stránke.
 • používanie služieb internetovej predajne sa riadi podmienkami právneho dojednania medzi Vami a našou spoločnosťou
 • v prípade, že nemáte s našou spoločnosťou písomnú zmluvu, platia podmienky uvedené v tomto dokumente
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a ich náležitostí
 • súčasťou podmienok sú aj ďalšie dokumenty uvedené na našich stránkach a to Obchodné podmienky, Dodacie podmienky, Reklamačný poriadok a prehlásenie o Ochrane osobných údajov. Taktiež sem patria prípadné upozornenia pri prístupe k jednotlivým položkám a službám

Súhlas s podmienkami

 • Akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.akvanz.sk sú záväzné
 • Aby ste mohli naše služby používať, musíte najskôr vyjadriť svoj súhlas s podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nemôžete službu využívať
 • Súhlas s podmienkami vyjadríte:
  • kliknutím na tlačítko potvrdzujúcim Váš súhlas v používateľskom rozhraní služby
  • začatím využívania našich služieb
 • Naše služby nemôžete využívať a s podmienkami nemôžte súhlasiť ak nie Ste spôsobilý k právnym úkonom na základe rozhodutia súdu, vzhľadom na dosiahnutý vek alebo máte takúto činnosť zakázanú príslušnými orgánmi
 • Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí

Objednávanie

Obchodné vzťahy kupujúcim a prevádzkovateľom e-shopu podliehajú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR a Obchodným podmienkam obsiahnutým v tomto dokumente prípadne zmluve ak je medzi nimi uzavretá. Akékoľvek iné dohodnuté podmienky musia byť uzavreté písomne a oboma stranami podpísané. Tieto obchodné podmienky sú platné od vystavenia a potvrdenia objednávky. Zmluvný vzťah je platný podpísaním zmluvy oboma stranami. Zákazník svoju vôľu nakupovať výrobky a svoj súhlas s obchodnými podmienkami e-shopu prejaví odoslaním objednávky. Objednávku môžete odoslať:

 • cez tento obchodný systém
 • e-mailom
 • telefonicky

Akceptáciu objednávky zákazníka prevádzkovateľ e-shopu potvrdí tým istým spôsobom. Potvrdená objednávka sa v zmysle týchto obchodných podmienok považuje za uzavretú kúpnu zmluvu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom e-shopu. Platná objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, resp. názov firmy
 • adresu zákazníka
 • identifikáciu odosielateľa:
  • platná e-mailová adresa
  • faxový identifikátor
  • IČO, DIČ firmy a pod.
 • množstvo a druh výrobkov
 • spôsob platby
 • miesto dodávky

Ak sa niektoré z prehlásení kupujúceho alebo predávajúceho ukáže nepravdivým alebo neúplným, následky s tým spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka.

 

Odoslanie, doručenie a preprava

Možnosti doručenia:

 • osobným odberom
 • zabezpečením vlastnej dopravy
 • poštou(dobierka)

 

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia.

Zásielky sú zvyčajne odoslané do 2 až 10 dní po obdržaní objednávky, resp. na druhý deň po obdržaní tovaru od výrobcu a sú dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík II. triedy s doručením nejneskoršie tretí pracovný deň po dni podania. Maximálne sa dá poslať balík do hmotnosti 15kg.

 

Cena poštovného je 3€.

Cena poštovného s dobierkou je 4,50€.

 

Prevzatie pri osobnom odbere je možné hociktorý deň počas pracovnej doby po telefonickom avíze. Prevzatím zakúpeného tovaru môžete poveriť samozrejme aj inú osobu alebo prepravnú spoločnosť na vlastné náklady.

 

Poplatky za dopravu zahrňujú iba poštovné, balné v tomto internetovom obchode neúčtujeme. Prepravné je vypočítané na základe aktuálnych cenníkov dopravcu na základe celkovej hmotnosti zásielky, s príplatkom za označenie "krehkého tovaru", dobierky prípadne iných služieb na základe požiadaviek zákazníka a charakteru zakúpeného tovaru. V prípade nákupu viac položiek odporúčame ich objednať v jednej objednávke, nakoľko každú objednávku balíme ako samostatnú zásielku a poplatky účtujeme na každú zásielku samostatne.

 

Pri nákupe nad 130 € prepravné a balné neúčtujeme!

 

Vaša zásielka bude odoslaná na vlastné nebezpečenstvo, pričom z našej strany je zaručená osobitná starostlivosť pri balení najmä krehkých a háklivých častí. Kartóny sú dostatočne veľké, vystužené a vystlané a tak váš tovar je dobre chránený. Napriek tomu sa stane, že neopatrnou manipuláciou pri preprave sa zásielka poškodí. Predo pri preberaní pozorne prehliadnite balík či nie je mechanicky poškodený, prípadne či podozrivo nehrká. V tomto prípade zásielku odmietnite prevziať a my Vám dodáme nový tovar hneď ako to bude možné!

 

Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním. Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo čiastočného plnenia objednávky podľa momentálnych skladových zásob, okrem prípadov keď zákazník výslovne žiada v objednávke dodať predmet objednávky naraz ako celok. Ak zákazník uvedie miesto dodania adresu tretích osôb, znáša akékoľvek s tým spojené riziká.

 

Platby, ceny a zľavy

Aktuálny sortiment výrobkov a služieb prevádzkovateľa s cenami je uverejnený v katalógoch zastúpených výrobcov, na internetovej stránke. Tu sa uvádzajú aj akcie a zľavy na tovar. Poskytovanie prípadných zliav od katalógových cien, ak to nebolo dohodnuté v zmluve, závisí výlučne od rozhodnutí prevádzkovateľa. Náklady na dopravu pri objednávkach v hodnote do 130,- € bude prevádzkovateľ e-shopu účtovať zákazníkovi. Pri objednávkach nad túto hodnotu prepravné náklady znáša prevádzkovateľ. V prípadoch čiastočného plnenia sa pri nákladoch na dopravu posudzuje objednávka ako celok a prípadné náklady v rámci jednej objednávky sa účtujú iba raz. Zákazník môže zaplatiť za výrobky jedným z týchto spôsobov:

 • v hotovosti pri osobnom odbere
 • platobnou kartou
 • dobierkou pri prevzatí tovaru

Nahlásenie reklamácie neoprávňuje zákazníka k tomu, že by za výrobky alebo časť z nich dostal zaplatené. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 

Vrátenie tovaru

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do 14 dní na základe 102/2014 zákona. Vrátenie tovaru v tomto termíne je možné bez udania dôvodu pre prípad, že tovar v skutočnosti vyzerá úplne inak ako zákazník vybral na základe údajov uvedených v internetovej predajni. Tovar však nesmie byť poškodený, nesmie mať známky používania a mal by byť zabalený v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou tohto formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“), tovar jednorazovej spotreby a niektoré ďalšie špecifické prípady. V prípade dodržania týchto podmienok má zákazník právo na vrátenie ceny tovaru. Spôsob vrátenia peňazí je spravidla rovnaký ako zákazník vykonal úhradu tovaru alebo podľa dohody so zákazníkom. Prevádzkovateľ vráti peniaze najneskoršie do 14 dní od do dna doručenia oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

 

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ dodá zákazníkovi tovar podľa zmluvy v dojednanom množstve, akosti a vyhotovení bez fyzických a právnych chýb a bude rešpektovať všetky právne úpravy a obchodné zvyklosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody z dôvodu používania predávaných výrobkov. Akékoľvek reklamácie je potrebné písomne nahlásiť prevádzkovateľovi. Oprávneným nahlásiť reklamácie je výlučne zákazník. Ak chybu spôsobila iná osoba alebo podnikateľ, toto nahlásenie reklamácie sa uskutoční prostredníctvom zákazníka, u ktorého bol tento výrobok kúpený. Reklamácie kvality v rozsahu obsiahnutom v záruke si môže zákazník uplatniť v termíne do 7 dní od dátumu odhalenia poruchy. Reklamácie množstva a porušenosti zásielky pri preprave tovaru tretími osobami (pošta, prepravná alebo zásielková služba a pod.) musí zákazník riešiť priamo s vodičom, resp. kuriérom pri preberaní zásielky, alebo podľa reklamačného poriadku zásielkovej spoločnosti (najčastejšie v deň doručenia alebo do 24 hod od doručenia). Pri zohľadňovaní reklamácie sa ich podstata hodnotí s ohľadom na záväzné technické normy. Pri reklamácii kvality výrobkov sa v reklamačnom procese zohľadnia výlučne tie produkty, pri ktorých bola odhalená materiálová, konštrukčná chyba výrobcu alebo chyba spôsobená prevádzkovateľom. Nahlásenie reklamácie musí obsahovať dôkladný opis odhalených chýb, označenie toho, kto výrobok predal, ako aj údaje nadobúdateľa výrobku. K nahláseniu reklamácie musí byť priložený originálny doklad o predaji v podobe účtu alebo faktúry, ktoré potvrdia dátum kúpy reklamovaného tovaru ako aj údaje predávajúceho.

 

Svetelné zdroje dodávané so svietidlami nie sú tovarom a nie sú zahrnuté do ceny svietidla, slúžia iba na dopnenie ich vzhľadu. Nie sú uvádzané na trh ako elektrospotrebiče preto nie je na ne poskytovaná záruka.

 

V prípadoch keď dodávka tovaru je realizovaná na miesto určené zákazníkom pomocou poštovej, alebo prepravnej služby je zákazník povinný skontrolovať dodávku z hľadiska množstva a celistvosti zásielky. O zistených nedostatkoch sa zapíše poznámka na dodacích listoch, prípadne spíše škodový protokol. Poznámka na dodacom liste, prípadne škodový protokol musí byť v každom prípade podpísaný vodičom, kuriérom, alebo zodpovedným pracovníkom firmy ktorý dodávku realizoval.

 

Reklamované výrobky sa do sídla prevádzkovateľa dodajú na jej náklady predavajuceho. Ak bude v procese uznávania reklamácie nutné získať dodatočné informácie spojené s chybou alebo so spôsobom využitia výrobku, je zákazník povinný poskytnúť akékoľvek takého údaje alebo informácie, o ktoré požiada prevádzkovateľ za účelom uznania reklamácie. Zohľadnené budú výlučne tie reklamácie, ktoré prevádzkovateľ dostal pred uplynutím 24. mesiaca od dátumu predaja výrobku konečnému nadobúdateľovi, ktorý je uvedený na doklade o predaji priloženom k reklamácii. Prevádzkovateľ písomne upovedomí zákazníka o spôsobe zohľadnenia reklamácie v termíne do 14 dní od dátumu jej prijatia. Prevádzkovateľ vykoná bezplatnú opravu alebo výmenu za bezchybné výrobky a to pre všetky výrobky, ktoré sa budú u prevádzkovateľa reklamovať v súlade s postupom opísaným v týchto obchodných podmienkach a budú uznané ako odôvodnene.

 

Prevádzkovateľ garantuje, že urobí všetko pre to, aby sa odstránila chyba na výrobku, ktorý je predmetom reklamácie alebo vymení tento výrobok za nový v termíne do 30 dní od dátumu prijatia reklamácie. . Ak prevádzkovateľ nemôže opraviť chybný výrobok alebo ak nie je možná výmena za nový, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť hodnotu chybného výrobku vydaním primeraného dokladu zákazníkovi a tiež vráti sumu, ktorú zákazník za výrobok zaplatil. O spôsobe vybavenia odôvodnenej reklamácie, t.j. oprava výrobku, výmena výrobku za nový alebo vrátenie sumy, ktorú zákazník za výrobok zaplatil, rozhoduje prevádzkovateľ na základe svojho uváženia. Záruka sa predlžuje o lehotu, ktorá sa počíta od dátumu odôvodneného nahlásenia reklamácie do dňa dodania opraveného výrobku zákazníkovi. Dodávka opravených výrobkov zákazníkovi sa uskutoční na náklady prevádzkovateľa v termíne, ktorý vyhovuje obom stranám.

 

Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré sa vyskytli v dôsledku vyskytnutia sa chyby výrobku (napríklad montáž alebo demontáž ) a obmedzuje svoju zodpovednosť na samotný výrobok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním alebo skladovaním výrobku zákazníkom, ako ani za chyby, spôsobené tretími osobami. Ohľadom požiadaviek zákazníka kvôli chybám tovaru sú § 436 až 441 Obchodného zákonníka a § 499 až 510 Občianskeho zákonníka nepoužiteľné. Akékoľvek ustanovenia obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku môžu byť presnejšie určené a rozšírené v zmluvách medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Vo veciach neupravených týmto poriadkom sú použiteľné predpisy Obchodného zákonníka. V prípade neplatnosti niektorých ustanovení týchto podmienok v dôsledku zavedenia rozličných zákonných úprav alebo z akýchkoľvek iných dôvodov ostatné ustanovenia nestratia svoju platnosť. Prípadné spory, ktoré pri realizácii zmluvy vzniknú, budú predmetom konania na Krajskom súde v Nitra.

Zákaznik ma moznost riesit spor s prevadkovatelom eshopu formou ARS(alternativneho riesenia sporov). info na stranke www.soi.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje že všetky údaje, ktoré poskytne kupujúci slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tiež sa zaväzuje že tieto údaje nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté žiadnym tretím osobám. Kupujúci má možnosť zvoliť si pri registrácií zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových akciách predávajúceho a súhlasí so zhromažďovaním jeho údajov v zabezpečených databázach obchodného systému.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruk bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Len v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch. Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením možnosti posielania reklamných emailov v procese registrácie vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Použitie Vašich osobných údajov je v súlade so zákonom.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s ochranou osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v Eshope predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.